Image description

ድሃይ ራብዓይ ጉባኤ  እምነት ክርስቶስ ቤተክርስትያ ሕብረት ኣውሮጳ 2014

 

እምነት ክርስቶስ ቤተክርስትያን ሕብረት ኣውሮጳ፣ መንቀሊኡ ካብ ስዊዝ ሕብረት እምነት ክርስቶስ ቤተክርስትያን ጀሚሩ ኣብዝሓለፋ ኣርባዕተ ጉባኤታቱ ብሕብረት ኣውሮጳ ክስመ ጸኒሑን ኣሎን።

ራብዓይ ጉባኤ እምነት ክርስቶስ ቤተ ክርስትያን ሕብረት ኣውሮጳ፣ ኣብ ሃገረ ጀርመን ከባቢ ፍራንክፈርት ኣብ ከተማ ………………. ካብተን ዝሓለፋ ዓመታት ኣኬባታቱ ብዝበለጸ ሎሚ ደሚቁ ዝተራእየሉ ወቅቲ እዩ ነይሩ።

ብጀካ በኾራ እቲ ኣብ በብዓመቱ ካብ ሃገር ኣሜሪካ እናተጓዕዘ ዝመጽእን ዘገልግልን ዝነበረ ኣቦናን ሓውናን ዶ/ር ምስጉን ተድላ-ብምክንያት ሰማያዊ ጽውዓ፣ ሎሚዘበውን ከም ወትሩ ተጋባእቲ ብዓቢዪ ሃንቀውታ ካብ ሃገራት ጀርመን፣ ዓዲ እንግሊዝ፣ ኖርወይ፣ ስዊድን፣ ስዊዘርላንድ፣ ዓዲ ጣልያን፣ በልጅም ከምኡውን ካብ ደቡብ ኣፍሪቃን ካብታ ምጭውቲ ሃገርና ኤርትራን ዝመጹ በጻሕቲ ኣብታ ፈላሚት መዓልቲ፣ ገሊኦም ብነፈርቲ፣ ገሊኦም ባቡር ምድሪ፣ ገሊኦም ብማካይንን ብባቡር ቀላይን፣ ገሊኦምውን ብመካይን፣ መብዛሕትኦም ከም ስድራቤት ምስ ደቆም፣ ናብቲ እተዳለወሎም ኩሉ ዝካተተ ቦታ ጉባኤ ክሳዕ ሳልሳይ ምቃል ክፍላ ለይቲ ክውሕዙ ተራእዮም እዮም።

እቲ ጉባኤ፣ ብኣቦ መንበሩ፣ ሓውና ፓስቶር በረኸት ጸጋይ ናይ እንቋ ደሓን መጻእኩም ቃል ምስ ኣስመዔ፣ ስሩዕ መደባቱ ንተጋባእቲ ኣፈሊጡ፣ ንጽቢሒቱ ብህማም ማይት ክረምቲ ክመስል ልክዕ ሰዕት 6፣00 ብናይ ሕብረት ጸሎት እዩ ዝተጀመረ። እዚ፣ ንዓመታት ዝመርሐ ምስጢር ዓወት እታ ማሕበር እዩ።ስለቶም ድፍእ ኢሎም ዝጽልዩ ስም እግዚኣብሄር ይባረኽ።

 

Image description


እቲ ጉባኤ ከም ሓፈሻዊ መደብ፦ ንግሆ ስዓት 6 ብጸሎት ጀሚሩ ስዓት 7 ብቁርሲ ንተጋባእቱ ድሕሪ ምዕንጋል፣ ቀዳማይ ክፋል ኣገልግሎት ናይ ቅድሚ ቀትሪ ብቀጻሊ ካብ ዝተፈላለዩ መጽሕፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓውና መጋቢ ዑቅባስላሴ ሃይለ እዩ ትምህርቲ ተኻይዱ። ሰዓት 12፣00 ምሳሓ ምስ ተሰርዔ ድሕሪ ቀትሪ ናይ ነጻ መድረኽ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ዘገብአ ግዜ ምስ ሃገራዊ ቡንን ሻህን ተሰኒዩ ክካየድ ቀኒዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍሉይ ዋዛ ምስ ቁምነገር ዝሓዘለ ንጥፈታት ስነጥበባውያን ዝተንጸባረቐ፣ ብደቅና እሰይ ……… ብወድና ምሕረትኣብ ጎይትኦም ብተደጋገሚ ተዓዚብናዮ ኢና። ድሕሪ ስዓት 6፣00 ናይ ድራር እዋን፣ ምሸት ምሸት ብዝተፈላለዩ ሰበኽቲ፣ በዳሂ ዝኾኑ ኣገልግሎት ወንጌል ተዋሂቡ። ጎኒ ንጎኒ እዚ ድማ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ንዝመጹ ቆልዑ መደብ ተታሒዝሎም ብዝተፈላለዩ መምሃርን ትምህርቲ ቀሲኖም እዮም።

 

Image description

ሎሚዘበን ካብ ዝሓለፈ ፍሉይ ዝገብሮ ክፍሊ ኣገልግሎት መዝሙር እዩ ነይሩ። ካብ ዓበይትን መንእሰያትን መዝሙር ህዝቢ ዝመርሑን፣ ብቀጻሊ ብመዘምራን ዘገልገሉ መንእሰያትን ብዓብላሊ ዝተዋስኡ መዘመራን ቆልዑን ነቲ ኣኼባ ኣወቂበምዎ እዩ። ብሙዚቃውን ብሓው መምህር መብራህቱ ኣለማዮን ብቀሺ ብርሃነ ካሕሳይን ብዘይ በኾራ ኣገልጎሎት ተዋሂቡ እዩ። መዘምራን ቆልዑ ብናይ ፓልቶክ መምህሮም፣ ሓብትና ኣልጋነሽ ……ብዝገበረቶ ተወፋይነት ዝመልኦ ልብሰ መዘምራን ለቢሶም ከገልግሉ ካብቶም ኣቦታቶም መዘምራን ከይሓመቁ ብቀጻሊ ኣገልግሎቶም ክህቡ ተራእዮም።

Image description
Image description

ቆልዑ ብተወሳኺ ኣብዛ ዓመት ዘርኣይዎ ንጥፈት መንፈሳዊ ድራማ ንንጥፈት መንእሰያትና ከይበድህዎ ኣይተረፉን። መምህሮም፣ ሓብቲ ኣልጋነሽ “ሎሚ ዓመት ቆልዑ ብሓደ ቋንቋ ትግርኛ ክዛረቡን ክሰምዑን ምኽኣሎም ኣዚየ እየ ተሓጉሰ። ነቲ ዝሓለፈ ዓመታት ብምዝካር ብምኽንያት ካብ ዝተፈለለየ ቋንቃታቱ ዓድታት ዝምጹ ከተረድኦም ኣዚዩ ኣሸጋሪ እዩ ነይሩ። ሎሚ ግና ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ብቋንቋ ኣደ፣ ብትግርኛ ክዛረቡን ክዝምሩን፣ ክሰምዑን ብምኽኣሎም ሓጎሰይ ወሰን ኣይነበሮ” ትብል። ምትእኽኻብ ቆልዑ ንባህሎም ንምዕቃብ ባይታ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ይራኣየኻ።

እቲ ጉባኤ ካልእ ዘይተዘንግዖ ንጥፈታቱ፣ ዝተፈለለዩ ስርዓታት ምክያዱ እዩ። ጥምቀት ወዲ 74 ዓመት ሓውና ኣቶ ዓንደብርሃን……… ደቅና ሄማን ዑቅባስላሴን ፍቅሪ በረኸትን ብኣገልጋሊ ፓስቶር በረኸት ጸጋይ ካብቶም ሓደ ፍረ ናይዚ ጉባኤ እዩ ነይሩ። ቅዱስ ቁርባን ብሽዩማት ኣገልገልቲ ኣሕዋትና ፓስቶር በረኸት ጸጋይ፣ ፓስቶር ግርማይ እዮብ፣ መጋቢ ዑቑባስላሴ ሃይለ ከምኡውን ብሓውና ቀሺ ብርሃነ ካሕሳይ ተሰሪዑ። ሓንቲ ቆልዓ ብሓው ቀሺ ብርሃነ ካሕሳይ ተወፊያ። ሓውና ቀሺ ብርሃነ ካሕሳይ ኣብ ምሕጽንታ ምውፋይ ቆልዓ፣ “እዚ ስርዓት እዚ መተካእታ ወይስ  ንጥምቀት መምሰሊ ዘይኮነስ ንምዕባይ ቆልዓ ዘሰክም ዓብዪ ሓላፍነት ንወልዲ፣ በረኸት ኣምላኽ ነዛ ሕጻንን ዘኻተተ እዩ።” ክብል ኣስሚሩሉ።

Image description
Image description
Image description
Image description

ንጥፈታት መንእሰያትና ካብ ዝሓለፈ ሎሚ ብዚበለጸ መልክዑ ተንጸባሪቑ እዩ። ንዝመጽእ ጉባኤታት ጎይታ ጉባኤታትኩም ደጊም ኣብ ሰማይ እንተዘይሉና፣ ርእሶም ኪኢሎም ብሙዚቃን ብክፍለ መዘምራንን ካልእን ንጥፈታት ከድምቅዎ ናይ ኩላትና ዓበይቲ ባህግን ሃረርታን እዩ።

ኣብ ማእከል እዚ ኣኼባታት እዚ ርእሱ ዝኻኣለ ፕሮግራም ሒዙ ናይ ሓውናን ኣቦናን ዶ/ር ምስጉን ተድላ ናይ ዝኽሪ መደብ ተኻይዱ። ንጥፈታቱ ብሓጺሩ ድሕሪ ምግላጽ፣ እቶም ኣብ ትሕቲኡ ዝተጓሰዩ ገዲማ ኣመንቲ፣ ጉስነትን ተኣማንነትን ናይ ብኽብሪ ዝሓለፈ ኣገልጋሊኦም እናጠቐሱ ንዘለዎም ሕድሪ ወንጌል ከጽንዑ ብዙሓት ናብ መድረኽ ስብከት ክወሕዙ ተመልኪትና። እቲ ግዜ ንኹሉ ክጋብእ ብዘይምኽኣሉ ሓጺር ሓጺር ዶ/ር ምስጉን ካብ ዝብልዎ ዝነበሩ ንመዘኻኸሪ ካብ ሰማዕቲ ክፍኖ ሰማዕና። ኣሰሩ ክንስዕብ ዘተባብዓና ዝኽሪ ነበረ።

ዓሰርተ መዓልትታትሲ ከም ቋሕ ሰም ክውድኣ ኣስንበዳና። ጥዑም ሕብረት፣ መንፈስ ኣምላኽ ዝተቋጻጸሮ ጉባኤ፣ እናባህካዮ ብውሽጥኻ ናይ ናፍቆት ንብዓት እናነባዕኻስ ናናብ የሩሳሌምካ ድኣ ናይ ምምላስ ካሊኢት በጽሐት። ነዚ ከምዚ ዝበለ መንፈስ ኣምላኽ ዝዓዘዞ ኣኼባታት ክውን ክኸውን ዝጻዓሩ ኣካላት ምናዳ እኳ ብዓብይ ገንዘብ መታን ኩሉ ሰብ ክካፈል ስሙ ከይተጠቕሰ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ዝገበረ ሓው፣ ንኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ። ንሳቶም ነዲዶም ንኻልኦት ብርሃን ዝኾኑ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ጎይታ የብዝሓልና።

ብኸምዚ ናይ መበል ራብዓይ ጉባኤ እምነት ክርስቶስ ቤተ ክርስትያን ሕብረት ኣውሮጳ፣ ማለት ኪዳንካ ብምሕዳስን፣ ብምስክርነትን ብምድፍናቅን ዕውት ኮይኑ ክዛዘም በቂዑ።

 

 

Image description

           contact-

thetruthgosple@wongelhaki.com

http://www.wongelhaki.com/%E1%88%9D%E1%88%B5%E1%8A%AD%E1%88%AD%E1%8A%90%E1%89%B5